Bokning

Vill du hyra Letsbo folketshus för egna fester?

Nu finns det även en ny fin audio/video anläggning för konferenser och filmvisning.

Prislista vid uthyrning av Letsbo Folketshus

Litet möte             (ingen ommöblering)    350:-     175:-
Stort möte            (kräver ommöblering)   650:-    325:-
Hela Folketshus (inkl. kök)                       1.500:-    750:-
Studiecirkel         (per träff)                         300:-    150:-

Medlemmar i Hedsta-Letsbo Byalag och andelsägare har 50% rabatt
Bokning sker genom: Jenny Norén 070 237170