Styrelse

Det är vi som var styrelsen under 2019:

Ordförande:  Eva Strandberg
Kassör:            Erika Persson
Ledamoter:    Sara Johansson, Olle Läth, Joakim Floman
Karl-Erik Envall, Albin Wallberg