Styrelse

Det är vi som var styrelsen under 2016:

Ordförande:  Eva Strandberg
Kassör:            Agneta Sodenkamp
Ledamoter:    Kjell Schönning, Sara Johansson, Olle Läth, Joakim Floman
Suppleanter: Karl-Erik Envall, Johan Schröder