Byalaget

Vi som bor här anordnar olika aktiviteter i byalagets regi. Vi har en styrelse med möten och protokoll. Vill du vara med? Medlemsavgiften för 2016 är 150 kr/år och familj. Inbetalas på plusgiro 55 68 62-1. Obs glöm inte att skriva avsändare. Hjälpa till eller synpunkter,  kontakta oss: hedstaletsbo@hotmail.com