Tider och bokning

Familjebastu

för alla varje torsdag 19-21 hela sommaren juni, juli och augusti 10 kr per person.            För egna kvällar med eldning kostar det 150 kr för byalagets medlemmar och 250 kr för övriga. Vill man ha bastun uppeldad och klar tillkommer 50 kr.                 Företagsuthyrning efter överenskommelse.

Kontakta Peter Eklund för bokning och uthyrning 070 5342039.