Badplats

Badplats Färjestan

Byalaget har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun för medfinansiering för inköp av nya bryggor till Färjestan, badplatsen mellan Letsbo och Hedsta. I projektet ingår även en renovering för ökad standard på hela området, vilket inkluderar att dika och förbättra vägen så att dagvatten (regn och snösmältning) leds om. Total kostnad för hela projektet är 227 026 kr.

Under lång tid har byalaget och våra byinvånare gemensamt sköt badplatsen som anläggning. Allt ifrån att sätta i och ta upp bryggor, underhålla, renhålla och arbetsleda de åtgärder som behöver vidtas. Vilket inkluderar investeringar, reparationer, underhåll samt drift av årlig utesimskola under ideella former. Vilket har fungerat väldigt bra. Det finns för kännedom en mycket god sammanhållning i byarna tack vare byalagets arbete, inte bara kring badplatsen utan för hela området.

Projektet kommer att pågår perioden maj till september 2018, för att vara färdigredovisat till medfinansiärerna i oktober 2018. Nya bryggor är beställda och de kommer att vara på plats i början av juli. Insatserna i projektet , vilket även inkluderar grävning och renovering, kommer att göras under sommaren 2018. Byalaget går förutom med ideell tid och arbetskraft in med 22 703 kr i projektet.
Frågor om projektet besvaras av ordförande Eva Strandberg eller av byalaget utsedd projektledare Evelina Envall.

Länsförsäkringar Gävleborgs samhällsfond, som har inriktning mot barn och ungdomar och vill bidra till ökad trygghet för barn och unga i Gävleborgs län, har beviljat medel till inköp av simlina och utrustning för simskoleundervisning till Badplatsen Färjestan. Investering genomfördes sommar och hösten 2018.

Byalagets styrelse, medlemmar och övriga som använder området tackar samtliga instanser för bidrag till utvecklingen i bygden och möjligheten att göra Färjestan till en trevlig plats att röra sig på, umgås och använda året runt. Ett stort tack till alla som lagt ner ideell tid för verkställande av projektet, utan er hade investeringen aldrig kunnat genomförts. Tack alla! Vi ses i Färjestan framöver!