Hedsta Letsbo

Välkommen till Hedsta-Letsbo´s hemsida som omfattar byarna Hedsta, Sylarnäset, Störsbäcken, Backarvall, Morvall, Letsbo, Letsberg, Loster, Oppli, Hamran och Bäckan.

Syftet är att hålla er informerade med länkar till Folketshusbyalagets aktiviteter, historiska och andra upplevelser i området.

Aktuella aktiviteter:

Pingiskvällar i Folketshus onsdagar från kl 18 – 21. Kontaktperson är Hans Sodenkamp 0705 60 48 36. Nu börjar vi igen onsdagen den 4 september.

Bastun kl 19.00 varje tordag kväll (se aktiviter).