Hedsta Letsbo

Välkommen till Hedsta-Letsbo´s hemsida som omfattar byarna Hedsta, Sylarnäset, Störsbäcken, Backarvall, Morvall, Letsbo, Letsberg, Loster, Oppli, Hamran och Bäckan.

Syftet är att hålla er informerade med länkar till Folketshusbyalagets aktiviteter, historiska och andra upplevelser i området.

Aktuella aktiviteter:

Årsmöten i Letsbo Folketshus söndag 22 april
Kl 15.00 Hedsta-Letsbo Byalag och Hedsta bystuga.
Kl 16.00 Letsbo Byggnadsförening UPA
Motion om att ta beslut om en revision och uppdatering
av gamla andelar i Letbo Byggnadsförening UPA.
Välkomna.

Pingiskvällar i Folketshus onsdagar från kl 18 – 21. Kontaktperson är Hans Sodenkamp 0705 60 48 36. Nu spelar vi igen….kom gärna och prova på!

Bastun kl 19.00 varje tordag kväll (se aktiviter).